ورزش = تندرستی

عنوان تاریخ
برگزاری مسابقات نونهالان سقز 4-7-1397 16:44:53
مسابقات قهرمانی کشور پومسه مردان 3-7-1397 17:22:31
معرفی نفرات برتر مسابقات قهرمانی آزاد خردسا 3-7-1397 17:18:08
مسابقات قهرمانی کشور پومسه 3-7-1397 17:07:23
دانشجويان كردستان بر سكوى سومى كشور 21-6-1397 23:15:24
21-6-1397 23:10:21
قهرمانى تيم نوجوانان بسيج دختران كردستان 21-6-1397 23:04:13
معرفی نفرات برتر مسابقات قهرمانی نونهالان ا 8-6-1397 14:51:16
8-6-1397 14:34:54
برگزاری ازمون کشوری مردان 8-6-1397 14:32:21